ขอใบเสนอราคาในการจัดทำเว็บไซต์

ข้อมูลในการติดต่อ
ชื่อ/นามสกุล
ชื่อบริษัท
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
เบอร์โทรศัพท์
FAX
อีเมลล์
อีเมลล์ (ยืนยัน)
ข้อมูลในการจัดทำเว็บไซต์
บริการออกแบบเว็บไซต์
เมนูหลัก
จำนวนสินค้าที่ต้องการ
ระบบอัลบัมภาพ
จำนวนบทความ
ต้องการระบบ Formmail
จำนวนภาษา

ภาษาที่ 2 ขึ้นไป ภาษา ละ 2,000 บาท/ปี
Flash Animation
เพิ่ม Header/Slide (ภาพนิ่ง)

(หากใช้ บริการออกแบบเว็บไซต์จะมีการออกแบบภาพ Header ให้ฟรี อยู่แล้ว 1 ชิ้น)
เว็บหน้าสั้น/Intro page
จำนวน E-mail Account

Package Profectional และ Unlimited จะมี Email Account ให้ 10 Accounts/1G
(หากต้องการใช้งานมากกว่า 10 Accounts จะมีค่าบริการรายปี 1,000 บาท/ปี ต่อ 10 Account/1G)
รายละเอียดเพิ่มเติม