การตั้งค่า Auto Reply หรือ auto Autoresponders
0
ตรวจสอบชื่อเว็บไซต์
ตรวจสอบ

 

การตั้งค่า Auto Reply หรือ auto Autoresponders

2014-07-23 09:57:43 ใน วิธีการใช้งานระบบ Email » 0 4940
1.ให้ login เข้าที่ระบบหลังบ้าน ในการสร้าง Email ที่ทางบริการส่งให้ เช่น http://webmail.domain.com:2222
2.หลังจากนั้น ให้ไปยังเมนู "Autoresponders" ดังภาพ
3. หลังจากนั้นให้คลิกที่ "Create New Autoresponder"
4.หลังจากนั้นให้ใส่ข้อมูลที่ต้องการลงไป
  • Responder Address : คือ ชื่อ user ที่ต้องการให้ข้อความ
  • Auto Responder ทำงาน Responder Address : คือ ข้อความที่ต้องกาให้ตอบกลับ
  • Auto Send a CC : คือ ให้ทำการตอบกลับ Auto E-mail อื่น ด้วย (ได้ 1 E-mail)
การแก้ไข Autoresponder
  1. ให้ login เข้าที่ระบบหลังบ้าน ในการสร้าง Email ที่ทางบริการส่งให้ เช่น http://webmail.domain.com:2222
  2. หลังจากนั้น ให้ไปยังเมนู "Autoresponders" ดังภาพ
      3.หลังจากนั้นเลือก "Modify" ที่ E-mail ที่ต้องการ