0
ตรวจสอบชื่อเว็บไซต์
ตรวจสอบ

 

การตั้งค่า Outlook 2007 สำหรับ Gmail

2012-09-13 18:00:41 ใน วิธีการใช้งานระบบ Email » 0 14715
1. เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2007 คลิกที่ Tools > Account Settings
2. เมื่อเข้าสู่หน้า Account Settings ให้คลิกที่ปุ่ม New
3. หน้า Add New E-mail Account ให้เลือกที่ Manually configure server settings or additional server types แล้วคลิก Next
4. ในหน้า Choose E-mail Service ให้เลือกเป็น Internet E-mail แล้วกด Next
5. จากนั้นจะเข้าสู่หน้า การกำหนดค่าของอีเมล โดยให้ทำการกำหนดค่าดังนี้

   5.1 User Information
   - Your name : ใส่ชื่อและนามสกุล ที่จะให้ปรากฎในการติดต่อผ่าน Email ซึ่งจะปรากฎที่ผู้รับ
   - E-mail Address : ใส่ Email address ของท่าน ตัวอย่างเช่น webmaster@yourdomain.com

   5.2 Server Information
   - Account Type : ให้เลือกเป็น POP3
   - Incoming mail server : ใส่ค่าเป็น pop.gmail.com
   - Outgoing mail server (SMTP) : ใส่ค่าเป็น smtp.gmail.com

   5.3 Logon Information
   - User Name : ใส่ชื่อ Email account ที่ได้สร้างไว้ เช่น webmaster@yourdomain.com
   - Password : ใส่รหัสผ่านของ Email account

   เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยหมดแล้ว ให้คลิกที่ More Settings...
6. จะเข้ามาที่ หน้าต่างย่อยของ Internet E-mail Settings

   6.1 คลิกที่ Tab Outgoing Server จากนั้นเลือกที่
   - My outgoing server (SMTP) requires authentication
   - Use same settings as my incoming mail server
6.2 คลิกที่ Tab Advanced
   - ช่อง Incoming server (POP3) : ใส่ค่าเป็น 995
   - คลิกทำเครื่องหมายถูกที่ This server requires an encrypted connection (SSL)
   - ช่อง Outgoing server (SMTP) : ใส่ค่าเป็น 465
   - จากนั้น คลิก OK

** หากต้องการ ทำสำเนา Email เก็บไว้บน Server ให้เลือก Leave a copy of messages on the server แล้วคลิก OK
7. ระบบจะกลับมาที่หน้าต่าง Internet E-mail Settings หลังจากนั้น มาทดสอบกันว่า ตามที่คุณตั้งค่ามานั้นถูกต้องหรือไม่ โดยให้คลิกที่ปุ่ม
Test Account Settings... (คอมพิวเตอร์ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วยนะคะ)
8. หากไม่มีอะไรผิดพลาด จะได้ผลการทดสอบดังภาพ แสดงว่าคุณสามารถใช้บริการ Email ของ Gmail ผ่านทาง Outlook 2007 ได้แล้ว
9. คลิกปุ่ม Close ที่หน้าต่างทดสอบ แล้วคลิกปุ่ม Next และปุ่ม Finish เป็นอันจบขั้นตอนการตั้งค่ารับ Email ของ Gmail ด้วย Outlook 2007 ค่ะ
กรุณาเข้า สู่ระบบ ก่อนทำการเขียนข้อความ