การตั้งค่า Outlook 2010 pop3/smtp
0
ตรวจสอบชื่อเว็บไซต์
ตรวจสอบ

 

การตั้งค่า Outlook 2010 pop3/smtp

2016-01-12 09:41:47 ใน วิธีการใช้งานระบบ Email » 0 12629
1.เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2010 คลิกที่ File > Info > Add Account
2.หน้า Add New E-mail Account ให้เลือกที่ Manually configure server settings or additional server types แล้วคลิก Next
3.ในหน้า Choose Service ให้เลือกเป็น Internet E-mail แล้วกด Next
4.จากนั้นจะเข้าสู่หน้า การกำหนดค่าของอีเมล โดยให้ทำการกำหนดค่าดังนี้

   4.1 User Information
   - Your name : ใส่ชื่อและนามสกุล ที่จะให้ปรากฎในการติดต่อผ่าน Email ซึ่งจะปรากฎที่ผู้รับ
   - E-mail Address : ใส่ Email address ของท่าน ตัวอย่างเช่น webmaster@yourdomain.com

   4.2 Server Information
   - Account Type : ให้เลือกเป็น POP3 (หรือ IMAP)
   - Incoming mail server : ใส่ค่าเป็น mail.ชื่อโดเมนของคุณ.com เช่น mail.yourdomain.com
   - Outgoing mail server (SMTP) : ใส่ค่าเป็น mail.ชื่อโดเมนของคุณ.com เช่น mail.yourdomain.com (port 25 หรือ 587)

   4.3 Logon Information
   - User Name : ใส่ชื่อ Email account ที่ได้สร้างไว้ เช่น webmaster@yourdomain.com
   - Password : ใส่รหัสผ่านของ Email account (รหัสผ่าน ตัวเล็กตัวใหญ่ หรือ อักขระ จะต้องพิมพ์ให้ถูกต้อง)

   เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยหมดแล้ว ให้คลิกที่ More Settings...
5.จะเข้ามาที่ หน้าต่างย่อยของ Internet E-mail Settings คลิกที่ Tab Outgoing Server จากนั้นเลือกที่
   - My outgoing server (SMTP) requires authentication
   - Use same settings as my incoming mail server
   - หลังจากนั้นให้ไปที่ Tab "Advance" แล้วเลือก ที่ "Leave a copy of message on server" และ "Remove from server when delete from 'Deleted Items'"
   - คลิก OK
6.ระบบจะกลับมาที่หน้าต่าง Internet E-mail Settings หลังจากนั้น มาทดสอบกันว่า ตามที่คุณตั้งค่ามานั้นถูกต้องหรือไม่ โดยให้คลิกที่ปุ่ม
Test Account Settings... (คอมพิวเตอร์ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วยนะคะ)
7.หากไม่มีอะไรผิดพลาด จะได้ผลการทดสอบดังภาพ แสดงว่าคุณสามารถใช้งาน Email ผ่านทาง Outlook 2010 ได้แล้ว
หมายเหตุ ในกรณีที่รับเมลได้แต่ไม่สามารถส่งเมลออกได้
** ทั้งนี้หากฟ้อง port ไม่ถูกต้อง ให้ลองเปลี่ยนค่า 25 เป็น 587
** หากใช้ Internet ของ tot อาจจะต้องใช้ smtp ของ ทาง tot เนื่องจากทาง tot กำหนดให้ตั้งตามค่า setting ของทาง tot

การใช้ smtp ของผู้ให้บริการ Internet
1.แก้ไข Outgoing mail server (SMTP) : ให้เปลี่ยนเป็น smtp.totisp.net (port 25 หรือ 587)
2.หน้าต่างย่อยของ Internet E-mail Settings คลิกที่ Tab Outgoing Server ปิดในส่วนของ My outgoing server (SMTP)
requires authentication