การตั้งค่า Outlook 2016 pop3/smtp
0
ตรวจสอบชื่อเว็บไซต์
ตรวจสอบ

 

การตั้งค่า Outlook 2016 pop3/smtp

2019-08-19 21:43:54 ใน วิธีการใช้งานระบบ Email » 0 2089
1.เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2016 --> ใส่ Email ของเราลงไป > ให้เลือกที่ Let me set up my account manually แล้วกด Connect
 
เลือกเป็นแบบ POP
.จากนั้นจะเข้าสู่หน้า การกำหนดค่าของอีเมล โดยให้ทำการกำหนดค่าดังนี้

   - Incoming mail :
ใส่ค่าเป็น mail.ชื่อโดเมนของคุณ.com เช่น mail.yourdomain.com 
 
  - Outgoing mail :
ใส่ค่าเป็น mail.ชื่อโดเมนของคุณ.com เช่น mail.yourdomain.com (port 25 หรือ 587)

เมื่อเรียบร้อบแล้วกด Next
ใส่ Passord แล้วกด Connect