0
ตรวจสอบชื่อเว็บไซต์
ตรวจสอบ

 

การตั้งค่า SpamAssassin สำหรับระบบ Email (ระบบเมล์ตั้งแต่วันที่ 19/03/2556) เป็นต้นไป

2013-04-20 16:34:31 ใน วิธีการใช้งานระบบ Email » 0 4284
1.ให้คุณเข้าสู่ระบบ Webmail ผ่านทาง URL ที่ทาง Justmakeweb.com ส่งให้ เช่น http://webmail.domain.com:2222 หลังจากนั้นให้ใส่ username และ password เพื่อเข้าสู่ระบบ webmail
2.ให้คุณไปที่เมนู Spamassasin Setup
3.หลังจากนั้นให้กำหนดค่าทั้งหมดดังภาพประกอบต่อไป (เป็นการกำหนดค่าที่ดีที่สุดในการจัดการกับ Spam) หลังจากคุณกำหนดค่าต่าง ๆ ตาม
ภาพเรียบร้อยแล้วให้ทำการ "save" เพื่อบันทึกและเปิดใช้งานระบบ SpamAssasin
การทำงานของระบบ SpamAssasin นั้นจะทำการเรียบรู้เองว่า email ไหนคือ spam ดังนั้นหลังจากเปิดการใช้งานแล้วจะต้องรอให้ระบบเรียนรู้เกี่ยว
กับเมล์ที่เข้ามายังระบบก่อน SpamAssasin จึงจะทำงานได้อย่างสมบูรณ์
  • Where do you want the spam to go? คือ ต้องการให้ส่ง spam mail ไปไว้ที่ไหน
  • What score threshold do you want to use? คือ ค่าคะแนนของ spam ยึ่ง set ค่าต่ำ การกรอง spam ก็จัยิ่งตรวจจับได้มากขึ้น แต่บางครั้งเมล์ที่ไม่ใช่ spam อาจจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็น spam ได้ Would you like to delete high scoring spam? คือต้องการลบ spam ทันทีตามคะแนนที่ได้หรือไม่
  • Do you wish to rewrite the subject of spam email? คุณต้องการเปลี่ยนหัวข้อของเมล์ที่เข้าข่ายว่าเป็น spam หรือไม่
  • How should the spam be delivered? หากตรวจพบว่าเป็น spam ให้ทำอย่างไรกับเนื้อหาเมล์