การทำ E-mail Forwarders
0
ตรวจสอบชื่อเว็บไซต์
ตรวจสอบ

 

การทำ E-mail Forwarders

2014-09-25 17:59:45 ใน วิธีการใช้งานระบบ Email » 0 5173
1.ให้ Login เข้าสู่ระบบ โดยผ่าน URL http://webmail.testdomain.com:2222 ที่ทางเรากำหนดให้ (testdomain.com คือ ชื่อเว็บไซต์ของ
คุณเอง หรือ ชื่อโดเมนของคุณ)
2.ไปที่ลิงค์ เมนู "Forwarders"
3.ให้เลือก "Create new E-Mail Forwarder"
4.จากนั้นใส่ข้อมูลต่อไปนี้
   Forwarder Name คือ user account ที่ต้องการ
   Destination Email คือ E-mail ปลายทางที่ต้องการ โดยสามารถใช้เครื่องหมาย , หากต้องการส่งไปมากกว่า 1 E-mail Account
   หลังจากนั้นให้คลิกที่ Create
5.หลังจากทำ E-mail Forwarders เรียบร้อยแล้วให้ลองส่ง E-mail เข้าแล้วลองเชค E-mail ที่เรา Forward ไปดูว่าได้รับหรือไม่