การปักหมุดบน google map และการนำไปติดในเว็บไซต์
0
ตรวจสอบชื่อเว็บไซต์
ตรวจสอบ

 

การปักหมุดบน google map และการนำไปติดในเว็บไซต์

2017-09-11 16:15:31 ใน ทิป เทคนิค » 0 397707
 
วิธีการปักหมุดบน google map สามารถสร้างได้ดังนี้
1. เข้าไปที่ https://maps.google.co.th
2. คลิกเลือกเมนูทางซ้ายมือ
3. คลิกเลือก My Map หรือ สถานที่ของคุณ
4. ระบบจะให้ทำการ login email 
5. เมื่อ login เสร็จแล้วให้คลิกเลือกที่ แผนที่ เลือกสร้างแผนที่ ดังภาพ 
6. ใส่สถานที่ใกล้เคียงแล้วกดค้นหา 
7. ลาก icon ไปปัก ณ ตำแหน่งที่ต้องการสร้าง 
 
8. ทำการตั้งชื่อ และใส่รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ของคุณ เสร็จแล้วกดบันทึก
9.สามารถปรับเปลี่ยนสีและรูปร่างของ icon ได้
10.เมื่อกำหนดค่าส่วนต่างๆครบถ้วนแล้วเป็นอันเสร็จการปักหมุนของสถานที่ของเรา 
วิธีการนำเอาแผนที่ที่เราสร้างใส่ในเว็บไซต์ของเรา
1. เข้าไปที่ https://maps.google.co.th
2. คลิกเลือกเมนูทางซ้ายมือ
3. คลิกเลือก My Map หรือ สถานที่ของคุณ 
4. ระบบจะให้ทำการ login email
5. เมื่อ login เสร็จแล้วให้คลิกเลือกที่ แผนที่ แล้วเลือกแผนที่ที่เราสร้างไว้
6. คลิกเลือกเปิดใน My Maps
7.คลิกที่ แชร์ เพื่อทำการเปิดแผนที่ของเราเป็นสาธารณะเพื่อให้ผู้อื่นสามารถมองเห็นได้
8.ทำการกำหนดสิทธิ์เป็นสาธารณะ
9. คลิกที่เครื่องหมายตามภาพ
10. คลิกเลือกฝังไปยังเว็บไซต์ของฉัน
11. จะขึ้นหน้าต่าง ทำการ copy code 
12.เข้าระบบหลังร้านไปยังหน้าที่เราต้องการใส่แผนที่ จากนั้นคลิกที่ ดูรหัส html และนำโค้ดที่ได้จากข้อ 11 มาใส่
13.จะขึ้นกล่อง IFRAME ขึ้นมา
14. จากนั้นกดบันทึกก็จะได้แผนที่ที่เราสร้างขึ้น
หรืออีกวิธีหนึ่งในการนำเอาแผนที่ที่เราสร้างใส่ในเว็บไซต์ของเรา คือ
1. ไปที่ระบบหลังร้าน คลิกที่เครื่องหมายตามภาพ 
2. จะขึ้นหน้าต่างให้เรากำหนดค่า Latitude และ Longtitude ของแผนที่ของเรา
3. ให้ไปที่แผนที่ที่ของเราแล้วกดคลิกที่แผนที่ของเรา นำค่า  Latitude และ Longtitude มาใส่
4.เมื่อเรากำหนดค่า Latitude และ Longtitude เสร็จแล้วจะขึ้นตัวอย่างแผนที่ของเราขึ้นมา
5.จากนั้นกดบันทึกก็จะได้แผนทีที่เราสร้างขึ้น