การสร้างแผนที่ และใส่ Logo ของตัวเองลงในแผนที่ google map
0
ตรวจสอบชื่อเว็บไซต์
ตรวจสอบ

 

การสร้างแผนที่ และใส่ Logo ของตัวเองลงในแผนที่ google map

2014-07-17 23:14:21 ใน ทิป เทคนิค » 0 12241
 1. ให้เข้าไปยังหน้าที่เราต้องการจะเพิ่มแผนที่ 
 2. ให้ไปที่ http://maps.google.co.th หลังจากนั้นให้ทำการค้นหาสถานที่ ๆ ใกล้เคียงของเราในช่องค้นหาเส้นทาง และให้เราดูค่า Latitude และ Longtitude โดยการคลิกขวาในจุดที่เราต้องการ และเลือกเมนู "ที่นี่มีอะไร" หลังจากนั้นเราจะเห็นค่าทั้งสอง 13.721632 และ 100.516953
 
 1. หลังจากนั้นให้คลิกที่ icon รูป จุดแผนที่ ดังภาพ
 
 1. จะปรากฏหน้าต่างแผนที่ขึ้นมาและให้นำค่า Latitude Longtitude ที่ได้จากข้อ 2 มาใส่ และใส่ค่า zoom 17 และกำหนดความกว้าง ความสูง ของแผนที่เป็น pixel ตัวอย่าง 
  Latitude = 13.721632 
  Longtitude = 100.516953 
  zoom = 17 
  Width = 700 
  Height = 400 
  Image = ให้เราอับโหลดภาพ logo ของเราลงไป   
 2. หากตำแหน่งไม่ตรงกับที่คุณต้องการ คุณสามารถคลิกที่จุด และย้ายไปตำแหน่งที่ถูกต้อง หลังจากนั้นทำการบันทึกข้อมูลโดยการคลิกที่ "ตกลง" 
สามารถดูตัวอย่างได้ที่ http://www.justmakeweb.com/contact-22.page