0
ตรวจสอบชื่อเว็บไซต์
ตรวจสอบ

 

การสร้าง Zone ตำแหน่งโฆษณาและแสดงโฆษณาลงหน้าเว็บ

2011-07-19 14:31:21 ใน วิธีการใช้งานระบบโฆษณา » 0 7797
1. ไปที่ โปรแกรมเสริม > ระบบป้ายโฆษณา
2. คลิกที่ จัดการตำแหน่งโฆษณา 
3. กำหนดค่าดังนี้

ชื่อตำแหน่งโฆษณา : ตั้งชื่อตำแหน่งตามที่ต้องกาาร
กว้าง :กำหนดความกว้างของป้าย ตามที่ต้องการ
สูง : กำนหดความสูงของป้าย ตามที่ต้องการ
คลิกปุ่ม "Submit" เพื่อบันทึกข้อมูล
4. จะแสดงตำแหน่งโฆษณา ที่เราได้เพิ่มเข้ามา คลิกที่ "ดูโค้ด"
5. จะแสดง โค๊ด ให้ "Copy" โค้ดทั้งหมดเอาไว้
6.ไปที่  บริการเว็บไซต์ > สร้าง/แก้ไข กล่องเมนูซ้าย/ขวา
7.คลิกที่ สร้างกล่องเมนู ตรงเมนูด้านซ้าย
8.จะแสดงหน้าต่าง "สร้างกล่องเมนู" กำหนดค่าดังนี้
 
8.1 ติ๊ก  ตรง "ปิดกรอบของ Template" 
8.2 คลิกที่ "Source" จากนั้นให้ "Paste หรือ Ctrl+V" เพื่อวาง โค๊ดที่ได้ Copy มา
8.3 กด "Submit" เพื่อบันทึกข้อมูล
9. ไปที่ บริหารเว็บไซต์ > จัดการเมนูบน ซ้าย/ขวา หลัก
10.ไปที่ จัดการเมนูซ้าย/ขวา(หลัก) ที่เมนูด้านซ้าย
11.จะแสดงหน้าต่าง  "จัดการเมนู ซ้าย/ขวา" กำหนดค่างดังนี้
คลิกที่ + เพื่อเพิ่มเมนู "โฆษณา" ที่เราได้ทำการสร้างไว้ ให้ไปเพิ่มใน "กล่องด้านขวา" หลังจากนั้น คลิก "Submit" เพื่อบันทึกข้อมูล
12.แสดง โฆษณา ที่ได้ทำการเพิ่มเ้ข้ามา