0
ตรวจสอบชื่อเว็บไซต์
ตรวจสอบ

 

การเพิ่มตัวเลือกของสินค้าและชื่อตัวเลือกสินค้าชนิดที่สอง

2013-04-29 15:25:46 ใน วิธีการใช้งานระบบร้านค้า » 0 4158
1.ไปที่ โปรแกรมเสริม >  ระบบร้านค้า
 
 
2. คลิกที่ เพิ่ม/แก้ไข/ สินค้า ตรงเมนูด้านซ้าย
 
3.จะแสดงหน้าต่าง "เพิ่ม/แก้ไขสินค้า" คลิกที่ "หมวดสินค้า" เพื่อแก้ไขสินค้าในหมวดนั้น
4.คลิกที่ "แก้ไข" ในสินค้าที่ต้องการ
 
5.จะแสดงหน้าต่าง "แก้ไขสินค้า" สามารถเพิ่มตัวเลือกสินค้าได้ดังนี้
 
5.1 ตัวเลือกสินค้า สำหรับใช้เพิ่มตัวเลือกของสินค้าชนิดนั้นเช่น สี , ขนาด ปริมาณของสินค้า ซึ่งสามารถกำหนด
รหัสสินค้า , 
ราคา , รูปภาพ เพิ่มได้ เหมาะสำหรับใช้ในกรณีที่สินค้าที่มีหลายขนาด แต่ราคาแตกต่างกัน (เพราะสามารถคำนวณราคาได้) 
5.2 เพิ่มตัวเลือกสินค้า สำหรับเพิ่ม "ตัวเลือกสินค้า (5.1)"
5.3 ชื่อตัวเลือกสินค้าชนิดที่สอง ใช้สำหรับเพิ่มตัวเลือกของสินค้าอีกแบบ โดยแบบนี้สามารถเพิ่มได้แค่ตัวเลือกสินค้า เหมาะสำหรับใช้ในกรณีที่สินค้าที่มีหลายชนิด แต่ราคาเท่ากัน (เพราะไม่สามารถคำนวณราคาได้)
5.4 คลิก "Submit" เพื่อบันทึกข้อมูล
 
6.แสดง "ตัวเลือกสินค้า" และ "ตัวเลือกสินค้าชนิดที่สอง" ที่ได้ทำการเพิ่มเข้ามา
 
กรุณาเข้า สู่ระบบ ก่อนทำการเขียนข้อความ