0
ตรวจสอบชื่อเว็บไซต์
ตรวจสอบ

 

การเพิ่ม Email Account ในระบบ Email ของ Google

2012-07-06 17:09:12 ใน วิธีการใช้งานระบบ Email » 0 10259
ลูกค้าจะได้รับ Link URL , Username และ Password ที่สามารถเข้าไปจัดการ กับระบบ Email ได้ ตัวอย่างเช่น

Webmail URL : http://www.google.com/a/yourdomain.com/
Username : webmaster@yourdomain.com
Password : รหัสผ่านที่เจ้าหน้าที่ส่งให้
ขั้นตอนการเพิ่ม Email Account สามารถทำได้ดังนี้
1. วิธีการเพิ่ม Email Account สามารถเข้าไปที่ URL ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ เมื่อเข้ามาจะพบกับหน้า Login Page ให้ลูกค้าใส่ข้อมูลตามที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่

1.1 ชื่อผู้ใช้ : ใส่ username ที่เจ้าหน้าที่ส่งไปให้
1.2 รหัสผ่าน : ใส่ password ที่เจ้าหน้าที่ส่งไปให้
1.3 กด ลงชื่อเข้าใช้งาน
2. เมื่อ Login เข้ามาแล้ว ให้เลือกที่หัวข้อ องค์กรและผู้ใช้
3. จากนั้นคลิกเลือกที่ สร้างผู้ใช้ใหม่ เพื่อสร้าง User Email ใหม่
4. กรอกรายละเอียดบัญชีผู้ใช้งานใหม่ ดังนี้
   4.1 ชื่อ : ใส่ชื่อของผู้ใช้งานใหม่
   4.2 นามสกุล : ใส่นามสกุลของผู้ใช้งานใหม่
   4.3 ที่อยู่อีเมล์หลัก : ใส่ที่อยู่ Email หลัก เช่น Sale หรือ info
   4.4 รหัสผ่าน : กำหนดรหัสผ่าน
   4.5 ป้อนรหัสผ่านอีกครั้ง : กำหนดรหัสผ่านอีกครั้ง ให้เหมือนกับข้อ 4.4
   4.6 กด สร้างผู้ใช้ใหม่ เป็นอันจบขั้นตอนการเพิ่ม Email ค่ะ