0
ตรวจสอบชื่อเว็บไซต์
ตรวจสอบ

 

การเพิ่ม Email Account ในระบบ Email ของ Hotmail

2013-03-27 12:06:10 ใน วิธีการใช้งานระบบ Email » 0 5912
 
ลูกค้าจะได้รับ Link URL , Username และ Password ที่สามารถเข้าไปจัดการ กับระบบ Email ได้ ตัวอย่างเช่น

Webmail URL : http://domains.live.com (เลือก sign in)
Username : yourdomain.com@hotmail.com
Password : รหัสผ่านที่เจ้าหน้าที่ส่งให้
1. วิธีการเพิ่ม Email Account สามารถเข้าไปที่ URL ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ (แล้วเลือก sign in) เมื่อเข้ามาจะพบกับหน้า Login Page ให้ลูกค้าใส่
ข้อมูลตามที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่

1.1 Username : ใส่ username ที่เจ้าหน้าที่ส่งไปให้
1.2 Password : ใส่ password ที่เจ้าหน้าที่ส่งไปให้
1.3 กด Sign in เพื่อลงชื่อเข้าใช้งาน
2. เมื่อ Login เข้ามาแล้ว ให้เลือกที่ชื่อโดเมนของคุณ yourdomain.com
3. ไปที่ Member accounts เลือก Add เพื่อสร้าง User Email ใหม่
4. กรอกรายละเอียดบัญชีผู้ใช้ใหม่ ดังนี้
   4.1 Account name : ใส่ที่อยู่ Email หลัก เช่น Sale หรือ info
   4.2 First name : ใส่ชื่อของผู้ใช้งานใหม่
   4.3 Last name : ใส่นามสกุลของผู้ใช้งานใหม่
   4.4 Password : กำหนดรหัสผ่าน  
   4.5 Reenter password : กำหนดรหัสผ่านอีกครั้ง ให้เหมือนกับข้อ 4.4
   4.6 กด OK เป็นอันจบขั้นตอนการเพิ่ม Email ค่ะ
กรุณาเข้า สู่ระบบ ก่อนทำการเขียนข้อความ