0
ตรวจสอบชื่อเว็บไซต์
ตรวจสอบ

 

การเพิ่ม Email Account ในระบบ Email ของ Justmakeweb (ระบบเมล์ตั้งแต่วันที่ 19/03/2556)

2013-03-22 13:09:06 ใน วิธีการใช้งานระบบ Email » 0 5177
(เฉพาะลูกค้าที่สมัคร Package ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2556)

ลูกค้าจะได้รับ  URL , Username และ Password ที่สามารถเข้าไปจัดการ กับระบบ Email  ได้ ตัวอย่างเช่น

Webmail URL : http://webmail.yourdomain.com:2222
Username : ชื่อผู้ใช้งานที่เจ้าหน้าที่ส่งให้
Password : รหัสผ่านที่เจ้าหน้าที่ส่งให้ 
ขั้นตอนการเพิ่ม Email Account ดังนี้
1. วิธีการเพิ่ม  Email Account  สามารถเข้าไปที่ URL ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ เช่น http://webmail.yourdomain.com:2222 เมื่อเข้ามาจะพบกับหน้า Login Page ให้ลูกค้าใส่ข้อมูลตามที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่
 
1.1 Username : ใส่ username ที่เจ้าหน้าที่ส่งไปให้
1.2 Password : ใส่ password ที่เจ้าหน้าที่ส่งไปให้
1.3 หลังจากนั้นคลิก Login เพื่อเข้าสู่ระบบ
2. เมื่อ Login เข้ามาแล้ว ให้เลือกที่ E-mail Accounts
3. คลิกเลือกที่  Create mail account  เพื่อสร้าง User Email ใหม่
4. กรอกรายละเอียดบัญชีผู้ใช้งานใหม่ (Create mail account) ดังนี้
   4.1 Username : กำหนดที่อยู่ Email หลัก เช่น Sale หรือ info
   4.2 Enter Password : กำหนดรหัสผ่าน
   4.3 Re-Enter Password : กำหนดรหัสผ่านอีกครั้ง (เหมือนก่อนหน้า)
   4.4 Email Quota : กำหนดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล Email
   4.5 หลังจากใส่รายละเอียดทั้งหมดแล้วให้คลิกที่ Create เพื่อทำการเพิ่ม Email Account ค่ะ
กรุณาเข้า สู่ระบบ ก่อนทำการเขียนข้อความ