0
ตรวจสอบชื่อเว็บไซต์
ตรวจสอบ

 

การใส่ เมนูย่อย/submenu ให้กับ menu บน ของเว็บไซต์

2012-05-18 16:50:20 ใน การใช้งานเบื้องต้น » 0 9293
1. ไปที่ บริหารเว็บไซต์ > จัดการเพจ / สร้างเว็บเพจ / เมนูย่อย
2. เลือก เพิ่มเว็บเพจ

จะแสดงหน้าต่าง "เพิ่มหน้าเว็บ html" สามารถตั้งค่าได้ดังนี้

ต้องการที่จะ :เลือกว่าจะสร้างเนื้อหาหรือเลือกว่าจะทำลิ้งค์ตรง

ชื่อลิงค์/เมนูด้านบน : ใส่ชื้อ "ลิ้งค์" ที่ต้องการ

เป็นเมนูย่อยของ : เลือกว่าเป็น "เมนูย่อย" ของเมนูอะไร

icon หน้าลิงค์ : เลือกใส่ "icon" โดยสามารถเลือกเอง หรือ เลือกไอคอนในระบบ

เลือกใช้งาน Slide : เลือกใช้งาน "Slide" ว่าจะใช้ "Slide" ตามหน้าไหน

หัวข้อของเพจ / Title : ใส่หัวข้อของเพจที่สร้าง

คำค้นหา / Keyword : ใส่คำค้นหา (ให้คำค้นหาเกี่ยวข้องกับหน้าที่จะสร้าง)

คำอธิบายย่อของเพจ / Description : ใส่คำอธิบายของเพจนั้นๆส่วนกำหนด

สมาชิกเท่าั้นั้นที่สามารถดูเนื้อหานี้ได้ : กำหนดส่วนนี้เพื่อให้สมาชิกเท่านั้นที่สามารถดูได้

แสดงข้อมูลในกล่อง Template : เลือกกำหนดข้อมูลให้แสดงในกล่องของ Template

อนุญาติให้แสดงความคิดเห็น : เลือกใ้ห้สามารถแสดงความคิดเห็นได้(เฉพาะสมาชิก)

แสดง Facebook Comment : แสดงกล่อง Comment ของ Facebook

FormMail : เลือก/ไม่เลือก ใช้ FormMail

ส่วนของเืนื้อหา : ใส่เนื้อหาที่ต้องการแสดงในหน้านั้น

กด "Submit" เพื่อบันทึกข้อมูล

4.แสดงเมนูย่อยที่ได้สร้างเอาไว้