0
ตรวจสอบชื่อเว็บไซต์
ตรวจสอบ

 

การใส่ ไฟล์ PDF ลงบนเว็บไซต์เพื่อดาวน์โหลด

2012-05-16 16:06:40 ใน ทิป เทคนิค » 0 17666
1.ไปที่ บริหารเว็บไซต์ > จัดการไฟล์ และรูปภาพ
2. คลิ๊กเลือกที่ "File" จากนั้นกดปุ่ม "Upload"
3. เลือกไฟล์ที่เป็น "PDF"
4."คลิกขวา" ที่ไฟล์ PDF ที่ได้อัพโหลดเอาไว้จากนั้น คลิกที่ "View"
5. "Copy URL"  เพื่อไว้ใช้สำหรับนำไปใส่เป็นลิ้งค์ Download
6.ไปที่ บริหารเว็บไซต์ > จัดการเพจ/สร้างเว็บเพจ/เมนูย่อย
7.คลิ๊ก "แก้ไข" ในหน้าที่ต้องการใส่ Link Download PDF
8.พิมพ์ข้อความสำหรับเป็น "Link Download" จากนั้น ลากเพื่อคลุมข้อความ จากนั้นคลิกที่ "LINK"
9.จะแสดงหน้าต่างให้ใส่ลิ้งค์ ให้ "Paste" ลิงค์ลงไป จากนั้นกด "OK"
10.ระบบจะแสดงให้เห็นว่าเราได้ทำการสร้างลิ้งค์แล้ว หลังจากนั้นกด "Submit" เพื่อบันทึกข้อมูล