0
ตรวจสอบชื่อเว็บไซต์
ตรวจสอบ

 

ปรับ Menu ซ้าย/ขวาในระบบร้านค้า (แยกจากหน้าหลัก)

2011-07-07 17:36:51 ใน วิธีการใช้งานระบบร้านค้า » 0 6345
1.ไปที่เมนูหลักเลือก โปรแกรมเสริม > ระบบร้านค้า
 


 2.คลิ๊กที่ จัดการเมนู ซ้าย/ขวา ที่เมนูด้านซ้าย
 
3.แสดงหน้าต่าง "จัดการเมนู ซ้าย/ขวา" สามารถตั้งค่าได้ดังนี้
3.1 ติ๊ก  ที่หน้าช่อง เลือกกำหนดรูปแบบเมนู ซ้าย/ขวา แยกจากหน้าหลัก
3.2 กำหนดค่าความกว้างของเมนู
ความกว้างเมนูซ้าย : กำหนดความกว้างของเมนูด้ายซ้าย (เป็น px)
ความกว้างเมนูขวา : กำหนดความกว้างของเมนูด้ายขวา (เป็น px)
3.3 กำหนดการแสดงเมนูซ้ายขวา
กล่องเมนูซ้าย : กำหนดเมนูที่จะแสดงในเมนูซ้ายของระบบร้านค้า
กล่องเมนูขวา : กำหนดเมนูที่จะแสดงในเมนูขวาของระบบร้านค้า
3.4 กด "Submit" เพื่อบันทึกข้อมูล
 
4.แสดง เมนู ซ้าย/ขวา ที่ได้ทำการเพิ่มเข้ามา