0
ตรวจสอบชื่อเว็บไซต์
ตรวจสอบ

 

วิธีการสร้าง Link Menu บนไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

2011-07-07 13:52:23 ใน การใช้งานเบื้องต้น » 0 9160
1. ไปที่ บริหารเว็บไซต์ > จัดการเพจ/สร้างเว็บเพจ/เมนูย่อย
2. คลิกที่ เพิ่มเว็บเพจ

3. จะปรากฏหน้าต่างแก้ไขเว็บ Html สามารถกำหนดค่า ดังนี้

ต้องการที่จะ : เลือก ทำลิงค์ตรง เพื่่อทำลิงค์ไปยังเว็บโดยตรง

ชื่อลิงค์ / เมนูด้านบน : ตั้งชื่อ ลิงค์ตามที่ต้องการ

เป็นเมนูย่อย ของ : เราสามารถเลือกได้ ว่าจะให้เป็นเมนูย่อยไหน

Icon หน้าลิงค์ : กดปุ่ม "เลือกไฟล์" เพื่อเลือกภาพ Icon

ลิงค์ตรง : ใสลิงค์เว็บไซต์ที่ต้องการลิงค์ เช่น "http://www.nettoday.co.th"

จากนั้นคลิก "Submit"

4. จะแสดงหน้าเว็บลิงค์ที่เราสร้างขึ้นมา จากนั้นนำลิงค์ที่ได้ มาเพิ่มในเมนูด้านบน
5. ไปที่ บริหารเว็บไซต์ > จัดการ เมนูบน ซ้าย/ขวา(หลัก)
6. คลิกที่ + ที่เมนูลิงค์ ที่เราได้สร้างขึ้น เพื่อเลือกเมนูมาแสดงผลในเมนูบน จากนั้นคลิกปุ่ม "Submit"
7. แสดง เมนูลิงค์ภายนอก ไปยังเว็บไซต์ "www.nettoday.co.th"