0
ตรวจสอบชื่อเว็บไซต์
ตรวจสอบ

 

วิธีการเปลี่ยนชื่อ Menu ด้านบนระบบบทความ

2011-07-14 09:35:12 ใน วิธีการใช้งานระบบบทความ » 0 5296
1. ไปที่ โปรแกรมเสริม > ระบบ บทความ
2. คลิกที่ ตั้งค่าระบบ บทความ
3. จะปรากฏหน้าต่าง ตั้งค่าระบบ บทความ ขึ้นมา เราสามารถเปลี่ยนชื่อเมนู โดยการเปลี่ยนชื่อในส่วนของ "ชื่อเมนูของระบบ" ตามที่เราต้องการ เช่น
"บทความ" จากนั้น คลิกปุ่ม "Submit"
4. กดแสดงเว็บไซต์  ซึ่งเมนูของระบบ บทความ จะแสดงชื่อตามที่เรากำหนดค่าไว้