0
ตรวจสอบชื่อเว็บไซต์
ตรวจสอบ

 

วิธีการเปลี่ยนชื่อ Menu ด้านบนระบบอัลบัม

2011-07-18 15:29:58 ใน วิธีการใช้งานระบบอัลบัมภาพ » 0 6149
1. ไปที่ โปรแกรมเสริม > ระบบ อัลบัมภาพ
2. คลิกที่ ตั้งค่าอัลบัมภาพ
3. เปลี่ยนชื่อของ "อัลบััม" ตามที่ต้องการ จากนั้นกด "Submit" เพื่อบันทึกข้อมูล
4. แสดง "เมนูอัลบัม" ที่เราได้เปลี่ยนชื่อ