วิธีตรวจสอบพื้นที่อีเมลโดยรวมและการ Update Disk Usage
0
ตรวจสอบชื่อเว็บไซต์
ตรวจสอบ

 

วิธีตรวจสอบพื้นที่อีเมลโดยรวมและการ Update Disk Usage

2017-10-30 17:40:16 ใน วิธีการใช้งานระบบ Email » 0 2215

1. เข้าไปดูอีเมลในหัวข้อ "แจ้งรายละเอียดระบบ E-mail"

2. คลิก URL: http://webmail.yourdomain.com:2222 แล้วกรอก Username, Password จากนั้นคลิกปุ่ม Login
 

3. ดูในส่วนของ Disk Space ค่า Used คือพื้นที่อีเมลโดยรวมของทุก Account ที่ใช้ไป ค่า Max คือพื้นที่อีเมลโดยรวมที่สามารถใช้ได้ทั้งหมด หากพื้นที่ใกล้เต็ม ให้ลบอีเมลที่ไม่ได้ใช้ออกจาก Webmail (เข้าไปลบในถังขยะด้วย) หรือหากเพิ่มพื้นที่อีเมล แจ้งรายละเอียดมาที่อีเมล sales@nettoday.co.th
 

 
4. หากได้ทำการ ลบ email ออกแล้ว แต่ Disk Space ยังไม่ลด ให้ คลิก Disk Space เพื่อ Update Disk Usage ดังภาพ (เนื่องจากปกติ Direct Admin จะทำการ Update พื้นที่การใช้งานให้ทุกๆ 24 ชัวโมง)