0
ตรวจสอบชื่อเว็บไซต์
ตรวจสอบ

 

วิธีตรวจสอบรายการสั่งซื้อสินค้า

2011-07-05 10:56:16 ใน วิธีการใช้งานระบบร้านค้า » 0 6978
1.ไปที่เมนูหลักเลือก โปรแกรมเสริม > ระบบร้านค้า

2.จะปรากฏเมนูย่อยทางด้านซ้ายมือ แล้วคลิ๊กเลือกเมนู รายการสั่งซื้อ 
 

3.จะแสดงหน้าต่าง "แสดงสินค้าที่มีการสั่งซื้อ" ประกอบด้วย

3.1 ส่วนประเภทแฟ้มของรายการสั่งซื้อ เป็นส่วนสำหรับเลือกแสดงใบสั่งซื้อในแฟ้มต่างๆ ประกอบด้วย

Inbox : แฟ้มที่แสดงข้อมูลใบสั่งซื้อของลูกค้าที่เพิ่งได้สั่งซื้อเข้ามา
แฟ้มจัดเก็บ : แฟ้มที่แสดงข้อมูลใบสั่งซื้อของลูกค้าที่ได้จัดเก็บเอาไว้
แสดงรายการทั้งหมด : แฟ้มที่แสดงข้อมูลใบสั่งซื้อทั้งหมด
ถังขยะ : แฟ้มที่แสดงข้อมูลใบสั่งซื้อของลูกค้าที่ได้ทำการลบแล้ว
เลือกแสดง : สามารถเลือกแสดงสถานะของใชสั่งซื้อสินค้าได้ เช่น สถานะส่งสินค้าแล้ว สถานะยังไม่ชำระเงิน เป็นต้น

3.2 ส่วนค้นหาใบสั่งซื้อ เป็นส่วนค้นหาใบสั่งซื้อ ประกอบด้วย

ค้นหา (ชื่อลูกค้า หรือรหัสสินค้า) : ส่วนค้นหาใบสั่งซื้อตามชื่อลูกค้า หรือรหัสสินค้า
ระหว่างวันที่ : ใส่วันที่ของใบสั่งซื้อที่ต้องการค้นหา เช่น 2013-01-01 ถึง วันที่ 2013-04-04
Search : ปุ่มสำหรับค้นหาใบสั่งซื้อ

3.3 ส่วนแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อ เป็นส่วนแสดงรายละเอียดของใบสั่งซื้อ ประกอบด้วย

เลขใบสั่งซื้อ : แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ เช่น "1365582463"
ชื่อสมาชิก : แสดงชื่อสมาชิกของใบสั่งซื้อ
สถานะการจัดส่ง : แสดงสถานะการจัดส่งสินค้า เช่น ยังไม่จัดส่งสินค้า เป็นต้น
สถานะการชำระเงิน : แสดงสถานะการชำระเงิน เช่น ยังไม่ชำระเงิน เป็นต้น
จำนวนเงินที่ต้องชำระ : แสดงจำนวนเงินที่ต้องชำระในใบสั่งซื้อนั้นๆ
สั่งซื้อเมื่อ : แสดงวันที่ที่สั่งซื้อสินค้า
Total : ยอดรวมของใบสั่งซื้อทั้งหมด
มีทั้งหมด : แสดงจำนวนของใบสั่งซื้อทั้งหมด

3.4 ต้องการที่จะ : เป็นส่วนที่สามารถกำหนดย้ายใบสั่งซื้อไปแฟ้มต่างๆได้ เช่น จัดเก็บรายการสั่งซื้อ , ลบรายการสั่งซื้อ เป็นต้น โดยเลือกใบสั่งซื้อที่ต้องการย้าย หรือต้องการลบ แล้วกด "Submit" เพื่อบันทึกข้อมูล

4.คลิกที่ "เลขที่ใบสั่งซื้อ" หรือ "ชื่อของสมาชิก" ในใบสั่งซื้อนั้น เพื่อแก้ไขรายละเอียดในใบสั่งซื้อนั้นๆ ประกอบด้วย

4.1 ส่วนของรายละเอียดของข้อมูลของลูกค้า : แสดงรายละเอียดข้อมูลของลูกค้า เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น
4.2 ส่วนของรายการสินค้าที่สั่งซื้อ : แสดงรายละเอียดสินค้าในใบเสร็จ เช่น ชื่อสินค้าสั่ง ราคาของสินค้า ค่าจัดส่ง เป็นต้น
4.3 ส่วนของสถานะการชำระเงิน : แสดงรายละเอียดของสถานะการชำระเงิน โดยสามารถแก้ไขได้ ประกอบด้วย

รูปแบบการชำระเงิน : แสดงรูปแบบการชำระเงินที่ลูกค้าได้เลืือกไว้
สถานะ : สถานะของการชำระเงิน สามารถแก้ไขได้ เช่น ชำระเงินและตรวจสอบแล้ว เป็นต้น
หลักฐานการชำระเงิน : สามารถเก็บหลักฐานการชำระเงินของลูกค้า เป็นไฟล์รูปภาำำพ (Jpg.)
สถานะการจัดส่ง : แสดงสถานะการจัดส่ง สามารถแก้ไขได้ เช่น จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว เป็นต้น
บันทึกช่วยจำ : แสดงบันทึกช่วยจำ สามารภใส่ข้อความเข้าไปเพื่อเตือนความจำได้ เช่น ลูกค้าคนนี้เป็นญาติ เป็นต้น
หลังจากการแก้ไขแล้ว กด "Submit" เพื่อบันทึกข้อมูล