0
ตรวจสอบชื่อเว็บไซต์
ตรวจสอบ

 

วิธีเพิ่มหมวดสินค้าหลัก/หมวดสินค้าย่อย

2011-07-27 18:00:00 ใน วิธีการใช้งานระบบร้านค้า » 0 9351
1.ไปที่ โปรแกรมเสริม ระบบร้านค้า 
2. จะแสดงหน้าต่าง เมนูย่อยขึ้นมา คลิกที่ จัดการหมวดสินค้า
 
3.จะแสดงหน้าต่าง "เพิ่มหมวดหลัก" ขึ้นมา ตั้งชื่อหมวดตามต้องการ คลิก "Add Category"
 
4.จะแสดงรายชื่อหมวดที่เราได้เพิ่มเข้ามา คลิกที่ + ที่หมวดที่ต้องการเพิ่มหมวดย่อย 

5.จะแสดงหน้าต่างดังนี้
5.1 หมวดสินค้าหลัก LV 1 เป็นส่วนแสดงหมวดหลักที่ต้องการเพิ่มหมวดย่ิอย
5.2 เพิ่มหมวดย่อย LV 2 เป็นส่วนสำหรับเพิ่ม หมวดย่อย โดยกรอกชื่อ หมวดย่อย แล้วคลิก "Add Category"
5.3 หมวดย่อยของสินค้า Lv2 แสดงหมวดย่อยที่ได้ทำการเพิ่มเอาไว้
 
6.จะแสดง หมวดย่อย ที่ได้ทำการเพิ่มเข้ามา