0
ตรวจสอบชื่อเว็บไซต์
ตรวจสอบ

 

วิธีใช้งานระบบจัดการ File และรูปภาพ

2011-07-07 17:20:42 ใน การใช้งานเบื้องต้น » 0 7405
1. ไปที่ บริหารเว็บไซต์ > จัดการไฟล์ และรูปภาพ

2. จะแสดงหน้าต่าง ระบบจัดการไฟล์ และรูปภาพ ขึ้นมา ประกอบด้วย

2.1 ส่วนของเมนูเครื่องมือ

Upload : ใช้สำหรับอัพโหลดไฟล์ที่ต้องการ

Refresh : ใช้เพื่อเป็นการ Reload หน้าใหม่

Settings : ใช้เพื่อการตั้งค่าการแสดงผลของไฟล์ที่อัพโหลด

Help : ใช้เพื่อดูเมนูช่วยเหลือของระบบอัำพโหลด

2.2 Folder : เป็นส่วนของโฟลเดอร์ไฟล์ต่างๆที่เราได้ทำการสร้างไว้

2.3 ส่วนของไฟล์ที่เราได้ทำการ Upload ไว้

3. ส่วนของการจัดการ Folders ของระบบ ซึ่งเราสามารถจัดการสร้าง Sub Folder ได้ดังนี้

3.1 คลิกขวาที่ "Folder" ที่ต้องการสร้าง เมนูย่อย >"New Subfolder"

3.2 ตั้งชื่อ "Subfolder" ตามที่ต้องการ
3.3 จะแสดง "Subfolder" ที่เราได้สร้างขึ้นใหม่

4 ส่วนของเมนูเครื่องมือ

4.1 Upload เป็นเครื่องมือที่สามารถ Upload ไฟล์ต่างต่างเข้ามาในระบบ โดย คลิกที่ Upload > Add Files

4.2 จะแสดงหน้าต่างให้เลือกไฟล์ จากนั้นเลือกไฟล์ที่ต้องการ
4.3 ระแบบจะแสดงการอัพโหลดไฟล์ รอให้อัพโหลดเสร็จเป็นอันเสร็จสิ้นวิธีการอัพโหลด
4.4 Refresh เป็นเครื่องมือ ที่ทำการอัพเดทข้อมูลปัจจุบัน

4.5 Settings เป็นการตั้งค่าการแสดงผลต่างๆ ประกอบได้ด้วย

View : รูปแบบการแสดงผลข้อมูล

Thumbnails : แสดงข้อมูลเป็นแบบรูปภาพ

List : แสดงข้อมูลเป็นแบบรายชื่อ

Display : แสดงรายละเอียดของไฟล์

File name : การแสดงชื่อไฟล์

Date : การแสดงวันที่ ที่ Upload ข้อมูลเข้ามา

File Size: การแสดงขนาดของไฟล์

Sorting : การจัดเรียงข้อมูล

by File Name : การเรียงลำดับจากชื่อ

by Date : การเรียงลำดับจากวันที่ Upload ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

by Size : การเรียงลำดับตามขนาดของไฟล์

4.6 ส่วนการทำงาน ซึ่่งมีวิธีการจัดการกับไฟล์ดังนี้

View : ให้ Browser แสดงไฟล์ขึ้นมา

Download : ใช้ Dowload ข้อมูลจากระบบ

Resize : ใช้กำหนด size ของ รูปภาพได้

Rename : ใช้เปลี่ยนชือของไฟล์

Delete : ใช้ลบข้อมูลออกจากระบบ