0
ตรวจสอบชื่อเว็บไซต์
ตรวจสอบ

 

วิธีใส่ข้อความส่วนล่างของเว็บเพจ

2011-07-05 12:11:56 ใน การใช้งานเบื้องต้น » 0 5827
1. ไปที่ บริหารเว็บไซต์ > ตั้งค่า และ ตกแต่งเว็บไซต์
2. คลิกที่ ตกแต่งส่วนล่างของเว็บ ตรงแถบเมนูด้านซ้าย

3. จะปรากฏหน้าต่าง ตกแต่งส่วนล่างของเว็บ สามารถตั้งค่าได้ดังนี้

3.1 กำหนดพื้นหลังของส่วนท้าย

- ภาพพื้นหลังส่วนท้าย : คลิก "Browse" เพื่อเลือกใส่ภาพพื้นหลัง

- สีพื้นหลังของส่วนท้าย : เลือกสีเพื่อใส่เป็นพื้นหลัง

3.2 กรอกข้อมูลที่ต้องการให้ปรากฏ ในส่วนท้ายลงไป จากนั้น คลิก "Submit"

4. แสดง ส่วนล่างของเว็บไซต์ ที่เราได้ตกแต่ง