0
ตรวจสอบชื่อเว็บไซต์
ตรวจสอบ

 

เพิ่ม และจัดลำดับหัวข้อ อัลบัมภาพ

2011-07-18 14:18:54 ใน วิธีการใช้งานระบบอัลบัมภาพ » 0 6511
1. ไปที่ โปรแกรมเสริม > ระบบ อัลบัมภาพ
2. คลิกที่ อัลบัมภาพ
3. จะแสดงหน้าต่าง "เพิ่มอัลบั้มภาพ" ขึ้นมา ประกอบด้วย
   ชื่อ อัลบัมภาพ : ตั้งชื่อตามที่ต้องการ คำอธิบายของ
   อัลบัมภาพ : ใส่คำอธิบายของอัลบัมภาพของเราตามที่ต้องการ
   Password : สามารถใส่รหัสป้องกันในกรณที่อัลบัมภาพนั้นเป็น อัลบัมส่วนตัว เป็นต้น
   จากนั้นคลิกที่ "Submit" เพื่อบันทึกข้อมูล
4. คลิกที่ + เพื่อเพิ่ม รูปเข้าไปในอัลบัมภาพของเรา
5.คลิกที่ "Browse" เพื่อเลือกภาพที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม "Submit" เพื่อบันทึกข้อมูล
6.ระบบจะแสดงภาพที่เราได้ อัำพโหลดเข้ามา สามารถ "ลบรูปภาพ" ได้ โดย  ตรงรูปภาพที่ต้องการ เพื่อลบรูปภาพนั้น หริอ  ที่เลือกทั้งหมดเพื่อเลือกภาพทั้งหมดก็ได้ หลังจากนั้นกด "Submit" เพื่อลบภาพที่เลือกไว้ และสามารถ "ปรับขนาดรูปภาพ" ที่แสดงผลได้ โดยเลือกขนาดที่แสดงผล เช่น "128*128" เป็นต้น 
7.แสดงอัลบัมภาพที่ได้เพิ่มเข้ามา