0
ตรวจสอบชื่อเว็บไซต์
ตรวจสอบ

 

แสดงป้ายโฆษณาที่มีอยู่ และตรวจสอบ สถิติ View/Click ป้าย

2011-07-19 15:31:41 ใน วิธีการใช้งานระบบโฆษณา » 0 6762
1. ไปที่ โปรแกรมเสริม > ระบบ ป้ายโฆษณา
2. คลิกที่ แสดงป้ายโฆษณา
3. จะแสดงหน้าต่าง "แสดงป้ายโฆษณา" มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อโฆษณา : ชื่อของโฆษณาที่เราได้ทำการเพิ่มเข้ามา
แสดง : แสดงจำนวนการแสดงผลของโฆษณาตัวนั้นๆ
คลิก : แสดงจำนวนการคลิกของโฆษณาตัวนั้นๆ
เครื่องมือ : เครื่องมือสำหรับ "แก้ไข" และ "ลบ" โฆษณา