การเปลี่ยน icon favorite ของเว็บไซต์
0
ตรวจสอบชื่อเว็บไซต์
ตรวจสอบ

 

การเปลี่ยน icon favorite ของเว็บไซต์

2013-11-12 16:15:36 ใน ทิป เทคนิค » 0 6029
1. ไปที่ บริหารเว็บไซต์ > จัดการ icon
2. ไปที่ "Icon หน้าแรก และอื่นๆ"
3. จะแสดงหน้าต่าง "Icon หลักอื่นๆตรงส่วนของ "icon web favให้คลิก "Browseเพื่อเลือก icon ที่คุณมีอยู่ หรือ 
คลิกที่  
 เพื่อเลือก icon ที่มีอยู่ในระบบ หลังจากนั้น คลิก "Submitเพื่อบันทึกข้อมูล
4.แสดง "faviconที่ได้ทำการแก้ไข