การจัดการ เมนูบน ซ้าย และ ขวา
0
ตรวจสอบชื่อเว็บไซต์
ตรวจสอบ

 

การจัดการ เมนูบน ซ้าย และ ขวา

2011-07-05 13:39:19 ใน การใช้งานเบื้องต้น » 0 7772
1. ไปที่ บริหารเว็บไซต์ > จัดการ เมนู ซ้าย/ขวา(หลัก)
2. คลิกที่ จัดการเมนู บน(หลัก) ตรงแถบเมนูด้านซ้าย

3. จะปรากฏหน้าต่าง จัดการเมนูบน สามารถตั้งค่าได้ดังนี้

3.1 คลิกปุ่ม + หรือ - เพื่อเพิ่ม หรือลดเมนู

3.2 คลิกเมาส์ค้างไว้ ที่เมนูที่ต้องการแล้ว ลากขึ้นลงเพื่อจัดลำดับของเมนู จากนั้นคลิกปุ่ม "Submit"

4.คลิกที่ จัดการเมนู ซ้าย/ขวา(หลัก) ตรงแถบเมนูด้านซ้าย

5. จะปรากฏหน้าต่าง จัดการเมนู ซ้าย/ขวา สามารถตั้งค่าได้ดังนี้

5.1 ตั้งค่า ขนาดกว้างของ เมนูซ้าย เมนูขวา แนะนำให้กำหนดค่า 200px จะเหมาะสมที่สุด

5.2 คลิกปุ่ม + หรือ - เพื่อเพิ่ม หรือลดเมนู

5.3 คลิกเมาส์ค้างไว้ ที่เมนูที่ต้องการแล้ว ลากขึ้นลงเพื่อจัดลำดับของเมนู จากนั้นคลิกปุ่ม "Submit"

6. แสดงเว็บไซต์หลังจากการกำหนดค่า

6.1 แสดงเมนู "ด้านบน" หลังจากที่เราได้ เพิ่มเมนู หรือ ลดเมนู และทำการจัดอันดับ

6.2 แสดงเมนู "ด้านซ้าย" หลังจากที่เราได้ เพิ่มเมนู หรือ ลดเมนู แสดงขนาด จากตัวอย่าง 200px และจัดเรียงอันดับตามที่เราได้จัดอันดับ

6.3 แสดงเมนู "ด้านขวา" หลังจากที่เราได้ เพิ่มเมนู หรือ ลดเมนูแสดงขนาด จากตัวอย่าง 200px และจัดเรียงอันดับตามที่เราได้จัดอันดับ