เปิด/ปิด เว็บไซต์ชั่วคราว
0
ตรวจสอบชื่อเว็บไซต์
ตรวจสอบ

 

เปิด/ปิด เว็บไซต์ชั่วคราว

2011-07-05 12:06:13 ใน การใช้งานเบื้องต้น » 0 10005
ระบบ เปิดปิด เว็บไซต์ชั่วคราว เป็นระบบที่ใช้เมื่อต้องการปิดเว็บไซต์ชั่วคราว เช่น เมื่อต้องการแก้ไข ข้อมูลสินค้า ,หน้าเว็บเว็บไซต์ ,Template หรือแก้ไขข้อมูลอื่นๆ ระบบนี้ก็สามารถแจ้งให้สมาชิกทราบ ถึงสาเหตุของการปิดเว็บ หรือเวลาเปิดปิดเว็บได้
1. ไปที่ บริหารเว็บไซต์ > ตั้งค่า และ ตกแต่งเว็บไซต์
2. คลิกที่ ปิดเว็บชั่วคราว ที่อยู่เมนูด้านซ้าย

3. จะปรากฏหน้าต่าง ปิดเว็บชั่วคราว สามารถตั้งค่าได้ดังนี้

3.1 คลิกเลือก เพื่อปิดเว็บชั่วคราว

3.2 กรอกข้อมูล เพื่อให้สมาชิกทราบ หรืออาจใส่รูปภาพก็ได้แสดงการปิดปรับปรุง จากนั้นคลิก "Submit"

4. แสดงสถานะ ปิดระบบชั่วคราว