ทำ Facebook Fan Page และ Like Box
0
ตรวจสอบชื่อเว็บไซต์
ตรวจสอบ

 

ทำ Facebook Fan Page และ Like Box

2011-10-05 14:28:25 ใน ทิป เทคนิค » 0 42782
การสร้าง FaceBook Fan Page
 
1. เข้าไปที่ http://www.facebook.com/pages/create.php เพิ่อทำการสร้างหน้า Fan Page
   1.1 ทำการเลือกกลุ่มให้เหมาะสมกับ Fan Page ที่เราจะสร้างขึ้น แนะนำให้เลือก ตรายี่ห้อหรือผลิตภัณฑ์
   1.2 เลือกหมวด เว็บไซต์
   1.3 คลิกเลือก ยอมรับข้อตกลง
 2. ระบบจะให้ใส่ข้อมูลที่จำเป็น กรุณาอย่าข้ามขั้นตอนเหล่านี้และเลือกใส่ข้อมูลให้ครบและถูกต้องตามคำแนะนำในเพจ เพื่อความสมบูรณ์ในการทำ Fan Page ในบทความนี้
   2.1 รูปประจำตัว คือ ภาพ หรือ icon ประจำ Fan Page ของเรา (สามารถแก้ไขได้ภายหลัง)
   2.2 เกี่ยวกับ คือ รายละเอียดเกี่ยวกับ เพจ ของเรา
   2.3 ที่อยู่เว็บ FaceBook คือ Fan Page ที่คนทั่วไปจะสามารถเข้าถึงได้โดยตัวอย่างกำหนดเป็น https://www.facebook.com/JustTestFanpage
 2.4 เมือเสร็จขั้นตอนข้างต้น หน้าดังกล่าวจะเปลี่ยนไปยังหน้า Fan Page ที่คุณได้สร้างขึ้น และเข้าสู่ขั้นตอนการแนะนำการใช้งานเบื้องต้นของ FaceBook Fan Page ให้คุณเรียนรู้ขั้นตอนการใช้งานจนเสร็จ
การสร้าง Like Box
 
1.เข้าไปที่  http://developers.facebook.com/docs/plugins/ เพื่อเข้าสู่ Social Plugin
2.เมื่อคลิก Facebook social Plugin แล้วจะเข้าสู่หน้า Social Plugin ให้คลิกเลือก Like Box และเลื่อนลงไปประมาณกลางเพจจะเจอกรอบของ Like Box
   2.1 URL to Like ให่คุณนำ URL ที่ได้มาจากการสร้าง Fan Page เช่น https://www.facebook.com/JustTestFanpage ใส่ไว้ยังส่วนนี้
   2.1 Width ให้ปรับขนาด ความกว้าง ที่คุณต้องการ หลังจากนั้นกดที่ปุ่ม Get Code
 2.2 จะมีหน้าต่าง pop ขึ้นมาให้เลือก IFRAME และให้ Copy Html Code ไปไว้ยังตำแหน่งที่คุณต้องการให้ Face Book Like Box แสดงผลในเว็บของคุณ