แนะนำ โครงสร้าง Menu ของระบบ Control panel
0
ตรวจสอบชื่อเว็บไซต์
ตรวจสอบ

 

แนะนำ โครงสร้าง Menu ของระบบ Control panel

2011-07-05 12:04:10 ใน การใช้งานเบื้องต้น » 0 6905

1.ส่วนแสดงสถานะ : เป็นส่วนที่แสดง สถานะของผู้ใช้ระบบ ได้แก่

ID : คือ หมายเลข ID ของสมาชิก

Package : เช่น SME , Profestional และ Unlimited

วันหมดอายุ : หากถึงวันหมดอายุดังกล่าวหน้าเว็บไซต์จะไม่สามารถเข้าใช้งานได้

เนื้อที่ใช้ไป : คือ เนื้อที่ ที่ใช้ไปทั้งหมด รวมทั้งรูปภาพ และไฟล์ต่าง ๆ

ระบบภาษา : จะแสดงสถานะว่า คุณกำลังทำงานอยู่ในส่วนของภาษาใดอยู่

Home : คือ ลิงค์ที่สามารถกลับไปยังหน้า My Desktop

Logout : ออกจากระบบ หลังจากเลิกใช้งาน

2.ส่วนเมนูหลัก : เป็นเมนูหลักของระบบซึ่งเมนูจะแบ่งออกเป็นหมวดๆ เมื่อเลือกเมนูหลักจะแสดงเมนูย่อยออกมา ได้แก่

My Desktop : ทางลัดเข้าสู่ระบบเมนูลัด เช่น ดูรายการสั่งซื้อ ตะกร้าสินค้า

คู่มือใช้งาน : ทางลัดเข้าสู่ระบบคู่มือการใช้งาน

ข้อมูลส่วนตัว : สำหรับแก้ไขข้อมูลส่วนตัว หรือ เปลี่ยนรหัสผ่าน

บริหารเว็บไซต์ : สำหรับจัดการรบบต่างๆในเว็บไซต์ เช่น จัดการ สไลด์ จัดการ icon หรือปรับแต่งการทำงานอื่น ๆ

โปรแกรมเสริม : เช่น ระบบร้านค้า ระบบบทความ ระบบเว็บบอร์ด

บริหารสมาชิกเว็บไซต์ : ใช้สำหรับ บริหารระบบสมาชิก เช่น เพิ่ม/แก้ไข สมาชิก หรือ ดูรายละเอียดสมาชิก

แสดงเว็บไซต์ : สำหรับแสดงเว็บไซต์ของคุณ

3.ส่วนเมนูย่อย : เป็นส่วนเมนูที่จะแสดงหลังจากคลิกเลือกเมนูหลัก

4.ส่วนการทำงานของเมนูย่อย : เป็นส่วนที่แสดงการทำงานหลังจาก คลิกเลือก เมนูย่อย